Popularizacijske aktivnosti - sudjelovanje drugim programima