Crtice iz povijesti

O povijesti Hrvatskog mikroskopijskog društva

govor dr.sc. Danijele Poljuhe, suvoditeljice 4. hrvatskog mikroskopijskog kongresa (CMC 2022), održanom 18. svibnja 2022. u sklopu otvaranja, a povodom 30. godišnjice HMD-a kao samostalnog društva te 40. godišnjice od osnutka Sekcije za elektronsku mikroskopiju Hrvatskog prirodoslovnog društva iz koje se samo društvo razvilo.

Neobična misija – donacija mikroskopijske opreme Kiel – Zagreb 2001

Davne 2001. godine, članovi centralne jedinice za elektronsku mikroskopiju Sveučilišta Christian-Albrechts u Kielu, Njemačka, inicirali su vrijednu donaciju korištene opreme za elektronsku mikroskopiju namijenjenu Institutu Ruđer Bošković. Hrvoje Fulgosi, tada mlad i nadobudan postdoktorand prof. Jürgena Solla, zajedno s prof. Nikolom Ljubešićem organizirao je i proveo ovu donaciju u kojoj je u Hrvatsku dovezeno nekoliko ultramikrotoma, piramitom, sputter i critical point dryer. Ovi su uređaji značajno pridonijeli daljnjem razvoju elektronske mikroskopije ne samo na Ruđeru već i u drugim hrvatskim mikroskopijskim centrima.

dr. sc. Hrvoje Fulgosi, Institut Ruđer Bošković

Kratko izlaganje dr. sc. Fulgosi održao je tijekom redovnog mjesečnog sastanka društva u rujnu 2018.

Više o tome možete saznati iz prezentacije održanog predavanja: Fulgosi-crtice-iz-povijesti.pdf

Kako je nastao englesko-hrvatski/hrvatsko-engleski rječnik kristalografije, fizike kondenzirane materije i fizike materijala?

Na sastanku Sekcije za popularizaciju i povijest mikroskopije HMD-a je predloženo da održim kratko predavanje o Hrvatskim nazivima iz elektronske mikroskopije, odnosno iz fizike kondenzirane materije koja uključuje i elektronsku mikroskopiju.

Kako je nastajao i nastao rječnik?

Na Fizičkom odsjeku sam između ostalog predavao Osnove fizike, Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja te Fiziku nanomaterijala i bio mentor seminarima, diplomskim, magistarskim i doktorskim radovima.. Kako je literatura, pogotovo za Fiziku nanomaterijala uglavnom na engleskom, uočio sam da studenti imaju dosta poteškoća pronaći odgovarajuće hrvatske izraze …

Antun Tonejc Red. Profesor, Fizički odsjek PMF-a (do odlaska u mirovinu)
Više o tome možete saznati iz prezentacije održanog predavanja: Tonejc-crtice-iz-povijesti.pdf

Kako smo organizirali I. hrvatski simpozij iz elektronske mikroskopije 1992. god.

Unatoč ratnim prilikama rad Sekcije za EM Hrvatskoga prirodoslovnog društva je vrlo intenzivan. Redovito se održavaju redoviti mjesečni sastanci s predavanjima koji su vrlo dobro posjećeni. U mjesecu prosincu 1992. god. organiziran je tradicionalni Godišnji sastanak. Odziv na sastanak je bio neočekivano velik, a kvaliteta 19 postera i 6 usmenih izlaganja je bila vrlo dobra te je usvojen prijedlog da se Godišnji sastanak preimenuje u I. hrvatski simpozij iz elektronske mikroskopije. Zamoljeni su sudionici skupa da napišu svoje radove na engleskom jeziku i prilože potrebne fotografije. Organizator je nakon recenzije prihvatio za tisak 16 priloga i tiskao ih u časopisu Periodicum biologorum vol. 95 (1993) 261-295.

dr. sc. Nikola Ljubešić
Kratko izlaganje dr. sc. Ljubešić održao je tijekom redovnog mjesečnog sastanka društva u travnju 2018.
Prezentacija izlaganja: Ljubesic-povijest-HDEM-ppt.pdf

Logotip; što, tko, kada, gdje, kako, i zašto?

Logotip našega društva kreiran je pred 28 godina. Usprkos međuvremene promjene i samog naziva društva, ostao je isti. O nastanku loga postoji pisani spomen na stranicama 86-87 monografije Elektronska mikroskopija u Hrvatskoj D.Baumana i S.Gajovića.

dr. sc. Ognjen Milat
Kratko izlaganje dr. sc. Milat održao je u sklopu redovnog mjesečnog sastanka u ožujku 2018.
Prezentacija izlaganja: OgnjenMilat-Logo-ppt.pdf