Crtice iz povijesti

O povijesti Hrvatskog mikroskopijskog društva

govor dr.sc. Danijele Poljuhe, suvoditeljice 4. hrvatskog mikroskopijskog kongresa (CMC 2022), održanom 18. svibnja 2022. u sklopu otvaranja, a povodom 30. godišnjice HMD-a kao samostalnog društva te 40. godišnjice od osnutka Sekcije za elektronsku mikroskopiju Hrvatskog prirodoslovnog društva iz koje se samo društvo razvilo.

Neobična misija – donacija mikroskopijske opreme Kiel – Zagreb 2001

Davne 2001. godine, članovi centralne jedinice za elektronsku mikroskopiju Sveučilišta Christian-Albrechts u Kielu, Njemačka, inicirali su vrijednu donaciju korištene opreme za elektronsku mikroskopiju namijenjenu Institutu Ruđer Bošković. Hrvoje Fulgosi, tada mlad i nadobudan postdoktorand prof. Jürgena Solla, zajedno s prof. Nikolom Ljubešićem organizirao je i proveo ovu donaciju u kojoj je u Hrvatsku dovezeno nekoliko ultramikrotoma, piramitom, sputter i critical point dryer. Ovi su uređaji značajno pridonijeli daljnjem razvoju elektronske mikroskopije ne samo na Ruđeru već i u drugim hrvatskim mikroskopijskim centrima.

dr. sc. Hrvoje Fulgosi, Institut Ruđer Bošković

Kratko izlaganje dr. sc. Fulgosi održao je tijekom redovnog mjesečnog sastanka društva u rujnu 2018.

Više o tome možete saznati iz prezentacije održanog predavanja:

Kako je nastao englesko-hrvatski/hrvatsko-engleski rječnik kristalografije, fizike kondenzirane materije i fizike materijala?

Na sastanku Sekcije za popularizaciju i povijest mikroskopije HMD-a je predloženo da održim kratko predavanje o Hrvatskim nazivima iz elektronske mikroskopije, odnosno iz fizike kondenzirane materije koja uključuje i elektronsku mikroskopiju.

Kako je nastajao i nastao rječnik?

Na Fizičkom odsjeku sam između ostalog predavao Osnove fizike, Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja te Fiziku nanomaterijala i bio mentor seminarima, diplomskim, magistarskim i doktorskim radovima.. Kako je literatura, pogotovo za Fiziku nanomaterijala uglavnom na engleskom, uočio sam da studenti imaju dosta poteškoća pronaći odgovarajuće hrvatske izraze …

Antun Tonejc Red. Profesor, Fizički odsjek PMF-a (do odlaska u mirovinu)
Više o tome možete saznati iz prezentacije održanog predavanja:

Kako smo organizirali I. hrvatski simpozij iz elektronske mikroskopije 1992. god.

Unatoč ratnim prilikama rad Sekcije za EM Hrvatskoga prirodoslovnog društva je vrlo intenzivan. Redovito se održavaju redoviti mjesečni sastanci s predavanjima koji su vrlo dobro posjećeni. U mjesecu prosincu 1992. god. organiziran je tradicionalni Godišnji sastanak. Odziv na sastanak je bio neočekivano velik, a kvaliteta 19 postera i 6 usmenih izlaganja je bila vrlo dobra te je usvojen prijedlog da se Godišnji sastanak preimenuje u I. hrvatski simpozij iz elektronske mikroskopije. Zamoljeni su sudionici skupa da napišu svoje radove na engleskom jeziku i prilože potrebne fotografije. Organizator je nakon recenzije prihvatio za tisak 16 priloga i tiskao ih u časopisu Periodicum biologorum vol. 95 (1993) 261-295.

dr. sc. Nikola Ljubešić
Kratko izlaganje dr. sc. Ljubešić održao je tijekom redovnog mjesečnog sastanka društva u travnju 2018.
Prezentacija izlaganja:

Logotip; što, tko, kada, gdje, kako, i zašto?

Logotip našega društva kreiran je pred 28 godina. Usprkos međuvremene promjene i samog naziva društva, ostao je isti. O nastanku loga postoji pisani spomen na stranicama 86-87 monografije Elektronska mikroskopija u Hrvatskoj D.Baumana i S.Gajovića.

dr. sc. Ognjen Milat
Kratko izlaganje dr. sc. Milat održao je u sklopu redovnog mjesečnog sastanka u ožujku 2018.
Prezentacija izlaganja: