Monografija – Elektronska mikroskopija u Hrvatskoj

Elektronska mikroskopija je primjer vrhunske tehnologije čija uspostava je
predstavljala temelj razvitka hrvatske znanosti. Proteklo je 59 godine od kada je
na Institutu „Ruđer Bošković“ u Zagrebu nabavljen prvi elektronski mikroskop u
Republici Hrvatskoj i 36 godina od kada je na Institutu za metalurgiju “Željezara
Sisak“ u Sisku nabavljen i pušten u rad prvi „scanning“ – pretražni elektronski
mikroskop u Republici Hrvatskoj. Događaji iz tog područja hrvatske znanosti i sve
ostalo što je potom uslijedilo u daljnjem razvitku elektronske mikroskopije u
našoj domovini zabilježeno je u monografiji „Elektronska mikroskopija u
Hrvatskoj“. Monografija je koncepcijski i sadržajno svojevrsno “putovanje” kroz
vrijeme, odnosno s današnje vremenske distance prikaz pisanog i slikovnog
materijala koji na popularan način korespondira s razvitkom elektronske
mikroskopije u Republici Hrvatskoj, po sjećanju i riječima eminentnih stručnjaka
iz područja elektronske mikroskopije, doajena hrvatskog mikroskopijskog obzorja
i za očekivati je da će biti edukacijsko pomagalo studentima, budućim
inženjerima, istraživačima i znanstvenicima.

MONOGRAFIJA „Elektronska mikroskopija u Hrvatskoj“
Urednici: Dragutin Bauman
Srećko Gajović

MONOGRAPH „Electron Microscopy in Croatia”
Editors: Dragutin Bauman
Srećko Gajović

Electron microscopy is an example of superior technology whose implementation
laid the groundwork for development of science in Croatia. It has been 59 years
since the first electron microscope in Croatia was bought and installed at the
Ruđer Bošković Institute in Zagreb, and 36 years since the first scanning electron
microscope in Croatia was obtained at the “Željezara Sisak” Institute of
Metallurgy in Sisak. Landmark events in the development of electron microscopy
in Croatia are depicted in Monograph „Electron Microscopy in Croatia”. The
concept and the content of this Monograph allow one to travel through time by
presenting written and pictorial documents that correspond to development of
electron microscopy in Croatia based on the words and memory of eminent
experts in this field, doyens of Croatian microscopy scene. Written in an
approachable way, this Monograph is expected to become an educational tool for
students, future engineers, researchers and scientists.

Predstavljanje Monografije održalo se u Tehničkom muzeju u Zagrebu