Povratak na sve članke

Aktualnosti

Poziv na 260. mjesečni sastanak Hrvatskog mikroskopijskog društva

Objavljeno:
21. ožujka 2022.

koji će se održati u prostorijama Instituta „Ruđer Bošković“, Bijenička cesta 54, predavaonica I. krila uz praćenje putem linka: https://mojoblak.irb.hr/apps/bbb/b/7PkPnZWnfxMngXGi u utorak, 29. ožujka 2022. u 16:00 sati u organizaciji Vide Strasser uz sljedeći

D n e v n i   r e d

Primjer pozvanog predavanja:

 Suzana Šegota: Procesi na nanoskali – spektroskopija sila i mikroskopija atomskih sila

  • Novosti vezane uz 4. hrvatski mikroskopijski kongres povodom 30. godišnjice HMD-a kao samostalnog društva
  • Razno

Tajnica:                                                                                                                             Predsjednica:

Vida Strasser                                                                                                                  Suzana Šegota