Povratak na sve članke

Aktualnosti

Seminar HMD-a “Priprema nanočestica zeina i njihova primjena kao funkcionalnih koloida”

Objavljeno:
17. veljače 2022.

POZIV NA ZAJEDNIČKI SEMINAR Hrvatskog mikroskopijskog društva i Instituta Ruđer Bošković, koji će se održati u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković, uz mogućnost praćenja putem linka: https://mojoblak.irb.hr/apps/bbb/b/7PkPnZWnfxMngXGi u petak, 18. veljače 2022. u 10:00 sati u organizaciji dr.sc. Maje Dutour Sikirić s naslovom

Priprema nanočestica zeina i njihova primjena kao funkcionalnih koloida

Predavanje će održati dr.sc Ljiljana Spasojević, istraživač suradnik s Katedre za primijenjenu i inženjersku kemiju Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu.

Sažetak

Biljni proteini posjeduju različite funkcionalne osobine kao što su sposobnost emulgacije, stabiliziranja pjene, geliranja, formiranja omotača i filmova i druge te pokazuju odličan potencijal da u prehrambenim i farmaceutskim proizvodima zamijene različite sintetske aditive. Zein je protein koji se može naći u žitaricama, a osnovni izvor ovog proteina je kukuruz (Zea mays). Netopiv je u vodi i može formirati različite koloidne strukture. Nanočestice na bazi zeina pripremane su metodom precipitacije uslijed smanjenja topivosti. Ispitan je utjecaj uvjeta pripreme nanočestica na njihove koloidne osobine, dok su morfološke osobine ustanovljene pomoću pretražne elektronske mikroskopije (SEM). Utvrđeno je da je moguće pripremiti kontinuirane zeinske filmove iz vodenih disperzija nanočestica zeina, sušenjem na zraku, sa i bez plastifikatora. Uz pomoć pretražne elektronske mikroskopije (SEM), mikroskopije atomskih sila (AFM), kao i ispitivanjem barijernih i mehaničkih svojstava, utvrđeno je kako svojstva filmova zavise od veličine čestica u disperziji, kao i od prisustva plastifikatora.