Povratak na sve članke

Obavijesti društva

Zajednički seminar HBD-a, HMD-a i IRB-a, srijeda 4. prosinca u 12 i u 13 h

Objavljeno:
04. veljače 2020.

Dragi mikroskopičari,

pozivamo Vas na zajednički seminar Hrvatskog biofizičkog društva, Hrvatskog mikroskopijskog društva i Instituta Ruđer Bošković koji će se održati na IRB-u, Bijenička cesta 54, u dvorani III. krila, u srijedu, 4. prosinca 2019.
U 12 sati T. Mudrinić sa Sveučilišta u Beogradu održat će predavanje o bentonitnim glinama kao (elektro)katalizatorima i adsorbensima, dok će u 13 sati M. Čebela s Instituta za nuklearne nauke “Vinča” održati predavanje o multidisciplinarnom pristupu kod sinteze i karakterizacije perovskitnog multiferoika BiFeO3.

Sažeci predavanja:

Veselimo se Vašem dolasku!